Pôžičky pre zamestnaných

Žiadosť pôžičky pre zamestnaných

Výhody pôžičky pre zamestnaných

 • pohodlie: vybavenie pôžičky aj v pohodlí domova
 • rýchlosť: peniaze na účte do 24 hodín
 • minimálne doklady od zamestnávateľa potrebný len jeden doklad – potrvrdenie o výške príjmu
 • žiadne poplatky vopred bezplatné posúdenie žiadosti o poskytnutie pôžičky
 • navýšenie pôžičky Revolving – poskytnutie ďalších finančných prostriedkov v priebehu splácania pôžičky
 • zvýhodnenie pôžičky Zvýhodnená pôžička – poskytnutie ďalšej pôžičky s nižším úrokom
 • komplexný servis zabezpečený kontaktným úverovým pracovníkom počas celej doby splácania
 • <

Podmienky poskytnutia pôžičky

 • vek minimálne 18 rokov
 • minimálny príjem

Potrebné doklady

 • občiansky preukaz kópia občianskeho preukazu žiadateľa (ručiteľa)
 • kartička k bankovému účtu kópia kartičky k bankovému účtu žiadateľa
 • potvrdenie o výške príjmu originál potvrdenia o výške pracovného príjmu žiadateľa (ručiteľa)
 • doklad s adresou žiadateľa kópia jedného z týchto dokladov: SIPO, vyúčtovanie za telefón, elektrinu, vodu, plyn, výpis z účtu žiadateľa